1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У МІНІМАЛЬНИХ КОДАХ ФІБОНАЧЧІ

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У МІНІМАЛЬНИХ КОДАХ ФІБОНАЧЧІ

О.А. Борисенко, С.М. Маценко, В.Б. Чередніченко, С.М. Мальченков, А.М. Савостьян
Анотації на мовах:

У статті запропоновано метод виправлення одиночних незалежних помилок у фібоначчієвих числах, заданих в мінімальній формі. В його основу покладена теорема, яка показує, що серед трьох суміжних одиниць фібоначчієвого числа середня одиниця є помилковою. Її, перетворення в нуль призводить до виправлення помилки. Наведена методика синтезу пристроїв, які виправляють ці помилки.
Ключові слова: інформація, стійкість перед перешкодами, достовірність, фібоначчієві числа, код Фібоначчі, виправлення помилок