1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Формування компетентні та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів

Формування компетентні та їх оцінка за допомогою інтелектуальних тестів

В.П. Бурдаєв
Анотації на мовах:

У статті розглядається модель функціональної системи динамічної предметної області, на основі поняття розшарування баз знань для створення інтелектуальних тестів. Запропоновано, реалізований і досліджується механізм інтерпретації моделі ієрархічної функціональної системи в умовах динамічної зміни її параметрів (базового класу, зв'язків між класами і взаємодії об'єктів класів).
Ключові слова: ієрархічна функціональна система, онтологія, інтелектуальне тестування, фільтрація баз знань, складність, зв'язність, стійкість