1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Чисельне модулювання режимів течії газу методом кінцевих різниць

Чисельне модулювання режимів течії газу методом кінцевих різниць

І.Г. Гусарова , Д.В. Меліневський
Анотації на мовах:

Однією з важливих задач, що виникають при експлуатації багатониткових лінійних ділянок, є можливість чисельного моделювання аварійних ситуацій. У роботі пропонується чисельний метод розрахунку нестаціонарних неізотермічних режимів течії газу по ділянці трубопроводу. Даний метод відрізняється від існуючих способом вибору шаблону для апроксимації похідних по просторовій та часовій змінній, а також способом розв’язку системи нелінійних рівнянь, отриманої після застосування методу скінчених різниць до вихідної системи рівнянь математичної моделі. Метод дозволяє з більш високою точністю розраховувати реальні процеси течії природного газу як у штатних, так і в аварійних ситуаціях.
Ключові слова: лінійна ділянка, ділянка трубопроводу, моделювання, нестаціонарний неізотермічний режим, метод кінцевих різниць,нерівномірна скінчено-різницева сітка