1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Аналітичний огляд методів моніторингу промислових об'єктів і можливості їх комплексування

Аналітичний огляд методів моніторингу промислових об'єктів і можливості їх комплексування

Д.І. Єрьоменко, Л.М. Бабакова
Анотації на мовах:

Проведено аналітичний огляд методів моніторингу промислових об'єктів. Розкриваються основні завдання системи моніторингу та основні принципи створення даних систем спостереження. Приведена загальна схема етапів процесу моніторингу. Представлена інформація про останні досягнення в даній області (LeicaNova MS50 MultiStation). Крім того, було зроблено обґрунтований висновок, що існує необхідність в комплексуванні різних методів моніторингу, в залежності від характерних властивостей об'єкта.
Ключові слова: система моніторингу, комплексування методів моніторингу, MultiStation