1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Розв‘язання задачі відновлення параметрів об‘єктів інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління

Розв‘язання задачі відновлення параметрів об‘єктів інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління

А.А. Засядько
Анотації на мовах:

В роботі параметри об‘єктів інформаційного забезпечення автоматизованих систем управління пропонується відновлювати на основі багатокритеріальної оптимізації, що дозволило підвищити точність інформації про стан об‘єктів АСУ. Теоретичні і чисельні дослідження показали переваги метода багатокритеріальної оптимізації перед методом Тихонова при розв’язанні некоректних задач відновлення сигналів по властивостях: чутливість розв’язку до знаходження параметру регуляризації, стійкість до похибок вимірювання сигналу, збіжність обчислювального процесу.
Ключові слова: автоматизована система управління, задача відновлення сигналів, багатокритеріальна оптимізація, параметр регуляризації