1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Біноміальна модель векторного представлення бази даних з колоночною структурою

Біноміальна модель векторного представлення бази даних з колоночною структурою

І.А. Кулик, А.І. Новгородцев, О.М. Скордіна
Анотації на мовах:

В роботі пропонується біноміальна модель векторного представлення бази даних, яка дозволяє виділити структурну складову інформації, за яку визначають розміщення елементів множини значень у відповідних стовпчиках таблиці даних. Позиції, на яких знаходяться певні інформаційні елементи, кодуються за допомогою двійкових векторів. Такий підхід дозволяє більш ефективно застосовувати методи стиснення інформації в базах даних, які враховують не тільки статистичні, але і структурні властивості інформації.
Ключові слова: біноміальна модель, джерело інформації Бернуллі, база даних, колоночна структура, векторне кодування, біноміальне нумераційне стиснення