1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Реконструкція лінійних скремблерів на основі автоматних моделей

Реконструкція лінійних скремблерів на основі автоматних моделей

В.П. Семеренко
Анотації на мовах:

Пропонується теорія лінійних послідовнісних машин (ЛПС) для представлення скремблерів і потокових шифрів, які використовують регістри зсуву. Розглянута модель функціонування адитивного і самосинхронізуючого скремблерів на основі математичного представлення симетрії часу. Показано спосіб відновлення з лінійною складністю в оберненому порядку невідомої псевдовипадкової послідовності по її відомому r -бітовому фрагменту за допомогою r -вимірної ЛПС.
Ключові слова: скремблери, криптографія, потокове шифрування, лінійні послідовнісні схеми, час, обернений автомат