1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Синергетичний підхід до оцінки безпеки банківських систем

Синергетичний підхід до оцінки безпеки банківських систем

С.П. Євсеєв
Анотації на мовах:

Розглядаються законодавчі акти в сфері захисту банківських транзакцій, структура банківської інформації. Проводиться аналіз основних джерел загроз в моделі СIA: конфіденційність, цілісність і доступність даних в автоматизованих банківських системах. В статті запропонована синергетична модель загроз безпеки банківської інформації, яка вперше з системних позицій дозволила розкрити сучасний стан досліджуваної проблеми. Показано і доведено, що на сучасному етапі розвитку науки і техніки, забезпечення безпеки банківської інформації повинно ґрунтуватися на принципово новому підході, який запропоновано називати синергетичним. Його впровадження дозволить отримати синергетичний ефект при взаємодії обраних профілів безпеки і, як наслідок, проявити якісно нові і невідомі до цього емерджентні властивості системи безпеки.
Ключові слова: інформаційна безпека, безпека інформації, кібернетична безпека, загрози банківських даних