1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Планування модернізації системи водопостачання міста на базі прогнозу водоспоживання

Планування модернізації системи водопостачання міста на базі прогнозу водоспоживання

К.А. Горєлова, В.М. Задачин
Анотації на мовах:

Розглянуто проблему планування модернізації системи водопостачання великих міст на базі довгострокового прогнозу водоспоживання. Зроблено огляд існуючих моделей довгострокового прогнозування з використанням часових рядів. Сформульовані переваги і недоліки моделей прогнозування на основі авторегресійних моделей ARIMA, нейронних мереж та експоненціального згладжування. Здійснено наочний приклад довгострокового прогнозування зазначеними методами водоспоживання великого міста для виявлення найбільш ефективної та адекватної моделі..
Ключові слова: водопостачання, водоспоживання, прогноз, прогнозування, часовий ряд, модель, статистичний аналіз, експоненціальне згладжування, нейронна мережа