1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Визначення математичного інструментарію для ідентифікації та оцінки ризику техногенних аварій

Визначення математичного інструментарію для ідентифікації та оцінки ризику техногенних аварій

Ю.А. Гусак, В.В. Ткаченко
Системи обробки інформації. — 2016. — № 4(141). – С. 152-159.
УДК 504.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуто питання побудови системи підтримки прийняття рішень щодо оцінки поточного стану та рівня ризику екологічної безпеки. Визначено необхідність розробки моделей ідентифікації та оцінки ризику техногенних аварій у транскордонному аспекті за умов неповної та неточної вихідної інформації, яка потребує часу для збору та обробки. Досліджено можливості апарату нечіткої логіки та різні постановки задач нечіткого математичного програмування. Проаналізовано апарат алгебри скінченних предикатів, який дозволяє автоматизувати процеси обробки даних в системі управління екологічною безпекою.
Ключові слова: екологічна безпека, техногенна аварія, оцінка ризику, прийняття рішень,нечітка логіка, алгебра предикатів, модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гусак Ю.А. Визначення математичного інструментарію для ідентифікації та оцінки ризику техногенних аварій / Ю.А. Гусак, В.В. Ткаченко  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 4(141). – С. 152-159.