1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Діагностування стану клієнтів та споживачів як один із способів підвищення ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами

Діагностування стану клієнтів та споживачів як один із способів підвищення ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами

Г.О. Машейко, Д.Л. Орловський
Системи обробки інформації. — 2016. — № 4(141). – С. 176-181.
УДК 658.506
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Об’єктом дослідження являється діагностування стану клієнтів та споживачів. Був проведений аналіз управління взаємовідносинами з клієнтами та споживачами як один з напрямів підвищення ефективності роботи сучасного підприємства. Зроблено огляд методів та підходів для вирішення задачі діагностування стану клієнтів, було розглянуто підходи основані на використанні нечіткої логіки та розпізнаванні образів. Була сформована базова множина показників діяльності клієнтів, забезпечений перехід від чисельних значень показників до бінарних та були розглянуті два методи розпізнавання образів. Для них було розроблене математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення, яке дозволяє діагностувати стан клієнтів.
Ключові слова: CRM, клієнт, діагностування, показник, шкала, бізнес-процес, розпізнавання образів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Машейко Г.О. Діагностування стану клієнтів та споживачів як один із способів підвищення ефективності управління взаємовідносинами з клієнтами / Г.О. Машейко, Д.Л. Орловський  // Системи обробки інформації. – 2016. – № 4(141). – С. 176-181.