1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Навчання професіоналів для телекомунікацій на прикладах моделювання протоколів і мережевих програм

Навчання професіоналів для телекомунікацій на прикладах моделювання протоколів і мережевих програм

К.М. Яковишин
Анотації на мовах:

Професіонал з телекомунікацій повинен знати і вміти моделювати телекомунікаційні системи і протоколи в середовищах швидкого проектування методами об'єктно-орієнтованого програмування. При цьому навчання повинне вестися виключно на прикладах. Як створювати такі приклади і як досліджувати роботу таких прикладів – мета і предмет дослідження цієї статті. Детально розглянутий процес розробки мережевих програм на основі UDPпротоколу. Промодельовано взаємодію двох мережевих програм – посилача і отримувача повідомлень.
Ключові слова: навчання, приклади, моделювання, телекомунікаційні протоколи, мережеві програми