1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(141)'2016
  5. Комп’ютерні інструменти візуалізації даних

Комп’ютерні інструменти візуалізації даних

Ю.А. Сисоєва
Анотації на мовах:


Анотация: В статті проаналізовані існуючі класифікації комп’ютерних інструментів візуалізації даних. Запропонована вдосконалена класифікація, яка враховує призначення інструмента, вид програмного продукту, аналітичний та статистичний функціонал, наявність готових шаблонів, інтерактивність результатів візуалізації та інші характеристики. Як приклад розроблена класифікація застосована до інструменту візуалізації даних Tableau Public.


Ключові слова: візуалізація даних, інструмент візуалізації, класифікація, Tableau Public