1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Розпізнавання багаточастотних сигналів при відомому числі їхніх класів у автоматизованих системах радіомониторингу

Розпізнавання багаточастотних сигналів при відомому числі їхніх класів у автоматизованих системах радіомониторингу

О.O. Білокуров
Анотації на мовах:

Для визначення списку робочих частот складних сигналів використані методи розпізнавання образів при відомому числі класів сигналів, які відрізняються кількістю частот і їх номінальними значеннями. Для вибору моделей з різним числом частот використано критерій Шварца. Оцінено ефективність запропонованого методу шляхом імітаційного статистичного моделювання.
Ключові слова: багаточастотні сигнали, цифрова обробка, система лінійних рівнянь алгебри, частотно-часові параметри