1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Моделі компонентного синтезу аналогів об'єктів оцінювання, що мають багаторівневу структуру

Моделі компонентного синтезу аналогів об'єктів оцінювання, що мають багаторівневу структуру

Д.Е. Лисенко
Анотації на мовах:

Робота присвячена розробці моделей багатокритеріального оцінювання складних технічних об'єктів, що мають ієрархічну компонентну структуру. Запропоновано підхід до процедури оцінювання, заснований на системному описі об'єкта оцінювання у вигляді структурної ієрархії. Оцінку варіантів зразків оцінювання та об'єктів-аналогів запропоновано здійснювати, використовуючи загальну теорію корисності. Побудовано модель структури опису об'єкта оцінювання, що враховує його багаторівневу структуру. Розроблено моделі інформаційного простору зразків-аналогів, на підставі яких можна будувати систему процедур формування об'єктів-аналогів з урахуванням рівнів опису.
Ключові слова: синтез, модель, критерій, оцінка, системний підхід