1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Синтез сполучень з повторенням на основі багатозначних біноміальних чисел

Синтез сполучень з повторенням на основі багатозначних біноміальних чисел

О.А. Борисенко, Т.О. Протасова, О.В. Бережна, Б.К. Лопатченко
Анотації на мовах:

У роботі запропоновано метод синтезу сполучень з повтореннями на основі позиційних біноміальних систем числення з багатозначним алфавітом, приведено алгоритм переходу від багатозначних біноміальних чисел до сполучень з повтореннями, розглянуто відповідні приклади.
Ключові слова: комбінаторні комбінації, багатозначні біноміальні числа, сполучення з повтореннями