1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Вибір багатокритеріальних рішень при реінжинірингу топологічних структур систем великомасштабних моніторингу

Вибір багатокритеріальних рішень при реінжинірингу топологічних структур систем великомасштабних моніторингу

В.В. Безкоровайний, К.Є. Подоляка
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається задача реінжинірингу топологічних структур систем великомасштабного моніторингу з урахуванням показників витрат, оперативності, надійності та живучості. У рамках кардиналістичного підходу запропоновано метод багатокритеріальної оптимізації трирівневих централізованих систем, що використовує спрямований перебір варіантів за кількістю вузлів у системі. У ньому реалізовані процедури оцінки важливості критеріїв за методом аналізу ієрархії, формування підмножини Парето-оптимальних варіантів і їх кількісної оцінки. Результати експериментальних досліджень підтвердили доцільність паралельної генерації варіантів і формування підмножини ефективних рішень.


Ключові слова: система великомасштабного моніторингу, структура, топологія, реінжиніринг, оптимізація, часткові критерії, множина компромісів, узагальнений критерій ефективності