1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Концепція створення багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем

Концепція створення багаторівневої комплексної системи безпеки кіберфізичних систем

В.Б. Дудикевич, Г.В. Микитин, Т.Б. Крет
Анотації на мовах:

На основі системного і синергетичного підходів розроблено парадигму та концепцію створення багаторівневої комплексної системи безпеки (КСБ) кібер-фізичних систем (КФС), яка спрямована на створення концептуальних основ захищеної взаємодії рівнів та компонентів у просторі “конфіденційність – цілісність – автентичність” відповідно до етапів створення та реалізації КФС, як масштабованої та конфігурованої універсальної платформи, для реалізації комплексу функціональних задач у предметних сферах.
Ключові слова: кіберфізична система, кібернетичний простір, комунікаційне середовище, фізичний простір, комплексні системи безпеки, парадигма, концепція