1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Управління інформаційними потоками в системі захисту

Управління інформаційними потоками в системі захисту

В.А. Хорошко, Є.В. Іванченко, Ю.Є. Хохлачова
Анотації на мовах:

Запропонована методика керування інтенсивністю інформаційного потоку стислої інформації, що дозволяє побудувати нетрудомісткий і малоінерційний алгоритм формування потоку, який з дискретністю, рівною часу інтервалу квазістаціонарності потоку, приймає рішення про необхідність переналаштування допусків на величину, необхідну для отримання заданої інтенсивності потоку, що дуже важливо для забезпечення необхідної захищеності інформації.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційні потоки, системи захисту інформації, управління інформаційними потоками