1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Визначення математичної моделі конфлікту загроз з комплексною системою захисту інформації в інформаційних мережах держави

Визначення математичної моделі конфлікту загроз з комплексною системою захисту інформації в інформаційних мережах держави

І.Р. Опірський
Системи обробки інформації. — 2016. — № 5(142). С. 102-104.
Тематика статті: Захист інформації
УДК 004.056, 004.75
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проведено аналітичний аналіз захищеності системи захисту інформації з повним перекриттям загроз. На основі теорії ігор визначаються результати гри, в якій використовується принцип оптимальності розподілу виграшу між гравцями, який в задачі теорії кооперативних ігор має назву вектору Шеплі. Використовуючи теорії ігор приводиться опис біометричної гри, що описується двома матрицями, які зводяться до задачі лінійного програмування і вирішуються за допомогою симплекс методу та на основі цього представляється характеристична функція. Представлено кооперативну гру КСЗІ в ІМД та загроз у вигляді сукупності біоматричних ігор та на основі цього визначено матрицю моделі конфлікту загроз комплексної системи захисту інформації в інформаційних мережах держави.


Ключові слова: комплексні системи захисту, інформаційна мережав держави, загроза, теорія ігр, біометрична гра, математична модель, коаліція гри
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Опірський І.Р. Визначення математичної моделі конфлікту загроз з комплексною системою захисту інформації в інформаційних мережах держави. Системи обробки інформації. 2016. № 5(142). С. 102-104.