1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Метод селективної обробки базового кадру для підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу у відомчих системах

Метод селективної обробки базового кадру для підвищення пропускної здатності закритого відеоканалу у відомчих системах

В.В. Бараннік, Д.І. Комолов
Анотації на мовах:

У статті розроблено метод селективної обробки базового відеокадра, заснований на сумісності кодової конструкції енергетично значущою структурної одиниці з вимогою методу блочного симетричного шифрування алгоритмом шифрування для закриття потокових відеоданих на основі технології внутрішньокадрової селекції базового відеокадра. Даний метод дозволяє підвищити пропускну здатність закритого каналу відеозв'язку в відомчих системах передачі даних. Розроблено методологічну базу для розрахунку бітової швидкості зашифрованої структурної одиниці базового відеокадра. Представлені схеми формування бітових матриць для суміщення з матрицями ключа шифрування. Також представлена схема шифрування і розшифрування значущої структурної одиниці базового кадру. Проведено порівняльний аналіз бітового потоку зашифрованої структурної одиниці з двійковим потоком вихідного фрагмента відеозображення. Представлений приклад закритого базового відеокадра на основі шифрування значущих структурних одиниць.
Ключові слова: відеокадр, група кадрів, шифрування, калина, структурна одиниця, бітова матриця, ключ шифрування, селективне шифрування