1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(23)'2010
  5. Методика оцінки рівня небезпеки морської критичної інфраструктури

Методика оцінки рівня небезпеки морської критичної інфраструктури

О.Ю. Гаршин, О.В. Іванченко, О.М. Мащенко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто спосіб імовірнісної оцінки небезпеки та ризику використання морської критичної інфраструктури з урахуванням результатів діагностування й відновлення працездатності. Виконано аналіз ефективності їхнього функціонування за допомогою порівняльної кількісної оцінки погоджених показників безпомилковості, часу, бездефектності й безаварійності.


Ключові слова: морська критична інфраструктура, керування ризиком, ергатичні функціональні структурні моделі