1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Вивчення властивостей методів кластеризації стосовно до множин характерних ознак зображень

Вивчення властивостей методів кластеризації стосовно до множин характерних ознак зображень

В.О. Гороховатський, М.Д. Дунаєвська, В.А.Струненко
Анотації на мовах:

Обговорюються питання аналізу властивостей методів кластеризації для множин характерних ознак зображень при розпізнаванні візуальних об'єктів в системах комп'ютерного зору. Досліджено в порівняльному плані методи різницевого групування і к-середніх, визначені похибки квантування і інші параметри, що дозволило встановити і оцінити можливості їх застосування. Для конкретних зображень представлені результати експериментів з оцінювання точності методів при різній кількості кластерів.
Ключові слова: комп'ютерний зір, методи структурного розпізнавання, характерні ознаки зображень, кластеризація опису, метод різницевого групування, метод к-середніх