1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Моделювання виробничої діяльності підприємства на основі методу функціонально-вартісного аналізу

Моделювання виробничої діяльності підприємства на основі методу функціонально-вартісного аналізу

В.О. Попов, Ю.А. Білокінь, О.А. Ємець, О.В. Рєзнікова
Анотації на мовах:

Розглядаються актуальні завдання: завдання інтерпретації параметрів розрахункових економічних показників в умовах багаторівневої функціонально-вартісної моделі підприємства, де представлена схема впливу факторів на собівартість в системній ФВА-моделі; завдання аналізу динаміки функціонування підприємства на основі трифазної послідовності функціонально-вартісної моделі, в якій представлено рух матеріального потоку в логістичній системі; а також завдання генерації можливих варіантів відображень набору функцій на набір ресурсів несиметричного типу.
Ключові слова: функціонально-вартісний аналіз, ФВА-модель, рентабельність продукції, логістичний ланцюжок, матеріальний потік, оцінка збалансованої роботи