1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Оптимізація багаторівневої компонентної архітектури програмної системи

Оптимізація багаторівневої компонентної архітектури програмної системи

О.Є. Федорович, О.В. Бабич
Анотації на мовах:

Ставиться й вирішується задача обґрунтування складної багаторівневої архітектури програмної системи (ПС). Для цього використовується компонентний підхід, заснований на виділенні ізольованих компонентів. Компоненти розбиваються на три типи: повторного використання (КПВ), нові компоненти (НК) і складні компоненти (СК). Раціональне сполучення КПВ й НК, розташовуваних у вузлах багаторівневої архітектури ПС, дозволяє забезпечити вимоги якості й мінімізувати ризики проектування. Для пошуку компромісного рішення, що задовольняє суперечливим складовим вектора якості, використовується цілочисельне лінійне програмування з булевими змінними.
Ключові слова: програмна система, багаторівнева компонентна архітектура, забезпечення вимог якості, компромісне рішення