1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Біологічні аспекти імпульсного впливу радіаційного фактору військового характеру

Біологічні аспекти імпульсного впливу радіаційного фактору військового характеру

І.Ю. Чернявський, В.В. Марущенко, В.Б. Матикін, С.А. Писарєв, С.М. Меньшов, В.Є. Гайдабука
Анотації на мовах:


Анотация: В рамках НДР по модернізації радіологічних принципів військової системи радіаційної безпеки у роботі аналізуються медико-радіологічні особливості біологічного впливу імпульсного гамма-нейтронного випромінювання проникаючої радіації на різній відстані від центру вибуху. Пропонується враховувати просторово-часовий розподіл поглиненої дози шляхом оцінки узагальненого дозиметричного функціоналу.


Ключові слова: гамма-нейтронний потік проникаючої радіації, нерівномірність опромінення