1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(142)'2016
  5. Інформаційна потреба наукової і освітньої діяльності

Інформаційна потреба наукової і освітньої діяльності

В.А. Касумов, С.З. Ісмаїлова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті досліджено діяльність суб'єктів наукової і освітньої сфери та їх інформаційні потреби, вивчено фактори, що впливають на зміст інформаційної потреби, викладено етапи формування інформаційних потреб в процесі наукової та освітньої діяльності, запропонована нечітка модель інформаційної потреби, розглянуто методи визначення тематичного профілю інформаційних ресурсів, інформаційних потреб і предметних областей діяльності.


Ключові слова: інформаційна потреба, споживачі інформації, інформаційний запит, інформаційні ресурси, наукова діяльність, освітня діяльність, профіль інформаційної потреби