1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Розробка моделі зовнішнього магнітного поля для вимірювань його параметрів, конфігурації і координат джерела

Розробка моделі зовнішнього магнітного поля для вимірювань його параметрів, конфігурації і координат джерела

Ракі Альравашдех
Анотації на мовах:

В результаті дослідження запропонована модель зовнішнього магнітного поля джерела. Дана модель є основою для розробки методів вимірювання і вимірювальних систем, призначених для вимірювання параметрів, просторової конфігурації магнітного поля джерела і його координат. Дана модель дає можливість описувати параметри поля в зручній системі координат (сферичній, декартовій, циліндричній), забезпечує взаємозв'язок параметрів поля (напруженість, індукція, магнітний момент, потенціал), враховує геометричні властивості джерела, забезпечує можливість розрахунку параметрів поля в будь-якій точці простору.
Ключові слова: зовнішнє магнітне поле, напруженість магнітного поля, магнітний момент, модель, сферична гармоніка