1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Порівняльний аналіз різних способів обчислення коефіцієнта покриття при реалізації байесівського підходу до оцінювання невизначеності вимірювань

Порівняльний аналіз різних способів обчислення коефіцієнта покриття при реалізації байесівського підходу до оцінювання невизначеності вимірювань

О.А. Боцюра, І.П. Захаров
Анотації на мовах:

Здійснено порівняння різних способів обчислення коефіцієнтів покриття при байєсівському підході до оцінювання невизначеності вимірювань. У якості референтних оцінок виступають оцінки, отримані методом Монте-Карло.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, коефіцієнт покриттня, байєсівський підхід