1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Оцінка ризиків на м'ясопереробному підприємстві

Оцінка ризиків на м'ясопереробному підприємстві

Л.М. Віткін, О.Р. Ролько
Анотації на мовах:

Ризик – це вплив невизначеності, і кожна така невизначеність може мати позитивний або негативний вплив. Проведена ідентифікація і оцінка ризику на м'ясопереробному підприємстві. Реагування на ризики створює основу для підвищення результативності системи менеджменту якості, досягнення вищих результатів і запобігання негативним наслідкам.
Ключові слова: ризик, оцінка ризику, ризикоорієнтований підхід