1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Метод розрахунку невизначеності вимірювань геометричних параметрів газорозрядних зображень

Метод розрахунку невизначеності вимірювань геометричних параметрів газорозрядних зображень

Н.В. Глухова
Анотації на мовах:

У статті розглянуті проблеми створення метрологічного забезпечення методів вимірювань, заснованих на отриманні і обробці результатів вимірювань візуального характеру. Представлений аналіз джерел невизначеності вимірювань, що виникають при реєстрації і перетворенні зображень газорозрядного випромінювання. Для експериментального отримання оцінок невизначеності типу А запропоновано використання як тест-об’єкту металевого циліндра. При обробці результатів багатократних вимірювань з використанням тест-об’єкту виконана перевірка гіпотез про однорідність і рівнорозсіяність в групах експериментальних спостережень. Для об'єднаних в одну групу результатів оцінки внутрішнього діаметру циліндра обчислена невизначеність типу А.
Ключові слова: метрологічне забезпечення, невизначеність вимірювань, цифрова обробка зображень, газорозрядне випромінювання, статистична гіпотеза