1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Методика вимірювань маси зріджених вуглеводневих палив

Методика вимірювань маси зріджених вуглеводневих палив

Д.Д. Грибанов, О.Ф. Вячеславова, С.О. Зайцев
Анотації на мовах:

У статті запропонована методика виконання вимірювань кількості зріджених вуглеводневих газів в одиницях маси при прийомі, зберіганні і відпуску через газороздавальні колонки на автозаправних станціях, з вказівкою норм похибок і невизначеностей вимірювань маси зріджених вуглеводневих газів.
Ключові слова: невизначеність вимірювань, похибка вимірювань, зріджені вуглеводневі гази, кількісна оцінка