1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Оцінювання невизначеності результатів вимірювання ослаблення світла у циліндричних сцинтиляторах

Оцінювання невизначеності результатів вимірювання ослаблення світла у циліндричних сцинтиляторах

Б.В. Гриньов, Н.Р. Гурджян, О.В. Зеленська, В.Р. Любинський,
Анотації на мовах:

Л.Й. Міцай, Н.І. Молчанова, В.О. Тарасов Проведено оцінку невизначеності результатів вимірювання технічної довжини ослаблення світла (TAL) довгомірних пластмасових сцинтиляторів (ПС). Визначені межи похибки та невизначеності вимірювання TAL для ПС циліндричної форми довжиною 100 см. Показано, що обидва підходи до оцінки якості детекторів дають порівняні результати. Зроблено висновок, що ті ж межы відносної похибки та невизначеності вимірювань очікуються для циліндричних ПС інших розмірів.
Ключові слова: сцинтилятор, детектор, технічна довжина ослаблення світла, невизначеність вимірювання