1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Проблеми невизначеності при моніторингу навколишнього середовища

Проблеми невизначеності при моніторингу навколишнього середовища

І.С. Єремєєв, А.О. Дичко
Анотації на мовах:

Розглянуті проблеми і джерела невизначеності, які з’являються під час здійснення процедур моніторингу навколишнього середовища. Розроблений підхід дозволяє визначити динаміку «плям» забруднення. Для виявлення динаміки «плями» запропоновано визначення евклідової метрики, що характеризує «відстань» поточного стану певної області навколишнього середовища від стану, який спостерігався під час попереднього сеансу моніторингу. Описаний підхід вирішення проблем невизначеності вимірювань заснований на методі метричної оцінки і порівняльного аналізу даних «найближчих сусідів». Цей підхід був апробований при виявленні динаміки «плям» радіоактивного забруднення в зоні ЧАЕС і довів свою ефективність.
Ключові слова: джерела невизначеності, моніторинг навколишнього середовища, метрика, метод «найближчих сусідів»