1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Інформаційно-вимірювальна система контролю процесу глибокого свердління

Інформаційно-вимірювальна система контролю процесу глибокого свердління

Ю.Г. Паленний, А.П. Гнатюк, В.М. Жеглова, Д.С. Фоменко
Анотації на мовах:

На основі різних за своїми функціональним призначенням датчиків розроблена інформаційно-вимірювальна система, що дозволяє контролювати процесом протікання глибокого свердління головками типу ВТА. Крім того, дана система передбачає проводити обробку, аналіз вимірювальної інформації та управління цим технологічним процесом. Параметрами процесу глибокого свердління що контролюються є: вібрація, температура, витрати, струм, напруга. Практичною реалізацією вищенаведеної системи є підвищення довговічності інструменту за рахунок запобігання його критичного зносу.
Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, глибоке свердління, контроль, датчик, температура, вібрація, витрата, струм, напруга, інструменти одностороннього різання