1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Зменшення сумарної невизначеності вимірювань при відтворення одиниць об’єму та об'ємної витрати газу еталонними установками

Зменшення сумарної невизначеності вимірювань при відтворення одиниць об’єму та об'ємної витрати газу еталонними установками

І.С. Петрішин, Т.І. Присяжнюк, А.А. Бас
Анотації на мовах:

Описано процес відтворення одиниць об'єму та об'ємної витрати газу еталонними установками шляхом забезпечення стабільності швидкості руху рухомої частини установки, незмінністю площі поперечного перерізу контрольного ділянки установки і високої точності вимірювання одиниці часу. Зменшення невизначеності відтворення забезпечується тією умовою, що одиниця часу вимірюється на кілька порядків точніше ніж здійснюється вимір геометричних величин, відповідно при застосуванні запропонованого підходу виключається необхідність вимірювання відстані за допомогою лінійки. Експериментально перевірено даний підхід в розробленої в ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» установці поршневого типу.
Ключові слова: невизначеність, обсяг, об'ємний витрата газу, одиниця часу, поршнева установка