1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Порівняння розрахункових і експертних методів для визначення вагових коефіцієнтів базових елементів кар'єрних автосамоскидів

Порівняння розрахункових і експертних методів для визначення вагових коефіцієнтів базових елементів кар'єрних автосамоскидів

Е.Ю. Прокуда
Анотації на мовах:

У даній статті виконано порівняння методів визначення вагових коефіцієнтів локальних критеріїв для базових елементів кар'єрних автосамоскидів розрахунковими та експертними методами. Розрахунки проводяться на підставі методу парних порівнянь. Експертних і розрахункових методів yflfно по чотири види. Для виконання аналізу взято вісім базових елементів кар'єрного автосамоскида. Наведено приклад розрахунку оцінки стану кар'єрних автосамоскидів.
Ключові слова: вагові коефіцієнти, кар'єрні автосамоскиди, метод парних порівнянь, експерт