1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Дискретно-імовірнісні інформаційні моделі розрахунку сумарної похибки механообробки

Дискретно-імовірнісні інформаційні моделі розрахунку сумарної похибки механообробки

І.В.Руженцев, С.В. Луцький, В.П.Фетьків
Анотації на мовах:

Розглядаються основні положення системно-інформаційного підходу до моделювання процесу механообробки з використанням дискретно-імовірнісних моделей для розрахунку сумарної похибки.
Ключові слова: технологічна система, деталь, параметр, розмір, похибка