1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Використання методу важкої кульки в задачі адаптивного оцінювання параметрів квазістаціонарного об'єкта

Використання методу важкої кульки в задачі адаптивного оцінювання параметрів квазістаціонарного об'єкта

Ю.М. Харламова, В.І. Корсун
Анотації на мовах:


Анотация: Продемонстрований розроблений авторами алгоритм отримання оцінок значень невідомих параметрів квазістаціонарного об'єкта управління за допомогою ІВС з двома адаптивними каналами, структури яких перебудовуються, а параметри цілеспрямовано змінюються. Розглянутий адаптивний алгоритм працює в режимі послідовного оцінювання невідомих параметрів об'єкта. На кожному етапі оцінки невідомих параметрів структури каналів перебудовується, що дозволяє їм максимально наблизитися за властивостями до досліджуваного об'єкта. В основі цієї зміни лежить принцип дуалізму моделей системи і сигналу. Цілеспрямована варіація параметрів каналів ІВС відбувається у відповідність з алгоритмом, який реалізує енергетичну взаємодію двох важких кульок


Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, адаптивні канали, структури вимірювальних каналів, що перебудовуються, цілеспрямована варіація параметрів, енергетична взаємодія двох кульок