1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(23)'2010
  5. Автоматизація процесів лабораторних і стендових випробувань в трібохехніці

Автоматизація процесів лабораторних і стендових випробувань в трібохехніці

І.В. Рубан, О.М. Трошін, С.В. Смірнов, Ю.А. Мусієнко
Анотації на мовах:

У статті розглянуто шляхи автоматизації при створенні інформаційно-діагностичної системи трібодіагностики з використанням статичних і динамічних методів виміру зносу, викладена методологія реєстрації і обробки інформації яка поступає у процесі проведення лабораторних і стендових випробувань в тріботехніці.
Ключові слова: nріботехніка, трібосистема, зносостійкість, лінійні методи вимірювання зносу, метод акустичної емісії/