1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Оцінювання невизначеності ординального вимірювання

Оцінювання невизначеності ординального вимірювання

Н.А. Яремчук, О.Ю. Года
Анотації на мовах:

У даній статті розглянуті особливості ординальных шкал, що впливають на спосіб оцінювання невизначеності вимірювання, а також приведені способи оцінювання невизначеності для дискретних ординальных шкал і шкал квазіпорядку. Продемонстрований зв'язок між приведеними характеристиками невизначеності і оцінками розсіювання ординальной змінної.
Ключові слова: ординальная шкала, невизначеність ординального вимірювання