1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. До питання про реєстрацію космічних об’єктів штучного походження

До питання про реєстрацію космічних об’єктів штучного походження

В.Ф. Фролов
Анотації на мовах:

У статті дана характеристика і дано перелік наземних радіолокаційних та оптико-електронних систем спостереження за космічними об’єктами штучного походження. Запропонована емпірична залежність радіолокаційного перерізу від характеристик радару, що може бути використана при конструюванні радарів.
Ключові слова: космічне сміття, радар, радіолокаційний переріз, робоча частота, луна-сигнал