1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Декомпозіційна технологія аналізу систем з великою кількістю станів

Декомпозіційна технологія аналізу систем з великою кількістю станів

В.В. Карпенко, Ямен Хазім
Анотації на мовах:

Для рішення задач дослідження систем з великою кількістю станів запропонований декомпозіційний підхід. Описано метод, що дозволяє обчислити раціональне число груп станів. Розглянуто окремий випадок аналізу системи з двомірною множиною можливих станів. Обґрунтована раціональна стратегія декомпозиції складної системи, функціонування якої описується двомірним повнодоступним марковським графом.
Ключові слова: система з великим числом станів, декомпозиція, розрахунок оптимальної кількості груп, обчислювальна процедура, оцінка ефективності процедури декомпозиції