Про формульний запис складних висловлювань

В.О. Лещінський, І.О. Лещінська
Анотації на мовах:

У роботі розглядається логічний підхід до формульному опису довільних складних висловлювань, що виражає його функцію істинності. Показано, яким чином можна описувати складні висловлювання, переходячи від текстової інтерпретації висловлювань до формул. На прикладі задачі Кейслера розглядається, як, оперуючи формулами висловлювань, можна формальними методами вирішувати деякі логічні задачі.
Ключові слова: логічна формалізація, складні висловлювання, операції з висловлюваннями, функція істинності, істинна змінна