Модель інформаційного сполучення програмних об'єктів

А.О. Мамедов
Анотації на мовах:

Розглядається модель інформаційного сполучення двох або декількох програмних об'єктів, під яким розуміється процес перетворення множини їх загальних даних до форми, що узгоджується з представленням структури кожного з об'єктів. Основу процесу об'єднання складають моделі складального програмування. Показаний новий підхід до розробки програмних систем – модельний.
Ключові слова: складальне програмування, інформаційне сполучення, програмний об'єкт, програмний елемент