Дослідження методів орторектифікаціі космічних знімків

М.О. Пілічева
УДК 528.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті розглянуто етапи корекції космічних знімків від первісного («сирого») зображення до орторектифікованого (аналог ортофотоплану). Наведено опис проведення ректифікації зображення. Проаналізовано існуючі геометричні моделі орторектифікації. Надано пропозиції використання геометричних моделей орторектифікації для різних рівнів попередньої обробки космічних знімків. Розглянуто вплив помилки визначення висоти глобальної цифрової моделі рельєфу на точність визначення планового положення точки при орторектіфікаціі. Запропоновано метод орторектіфікаціі космічного знімка без прямого обліку рельєфу місцевості, заснований на інтерполяції виміряних лінійних відхилень космічного знімка від існуючих картографічних даних.
Ключові слова: космічний знімок, орторектифікація, геометрична корекція, цифрова модель рельєфу, інтерполяція, відхилення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пілічева М.О. Дослідження методів орторектифікаціі космічних знімків / М.О. Пілічева  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 2(47). – С. 111-114.