1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Метод кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення

Метод кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення

О.А. Смірнов, О.В. Коваленко, Н.М. Якименко, О.П. Доренський
Анотації на мовах:

Дана стаття присвячена розробці методу кількісної оцінки ризиків розробки програмного забезпечення. Його відмінною рисою є комплексне використання методики «Аналізу дерева відмов» і способу оцінки показника чистої приведеної вартості проекту розробки програмного забезпечення з урахуванням негативних чинників можливого невиявлення вразливостей безпеки програмного забезпечення.
Ключові слова: оцінка ризиків, розробка програмного забезпечення