1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Забезпечення якості при створенні програмної системи з багаторівневою компонентною архітектурою

Забезпечення якості при створенні програмної системи з багаторівневою компонентною архітектурою

О.Є. Федорович, О.В. Бабич
Анотації на мовах:

Ставиться та вирішується створення багаторівневої компонентної архітектури програмної системи. Виділено основні типи компонентів: повторного використання, нові й складні. Вплив функціональних компонентів оцінюється за допомогою запропонованого методу багатовідкликового планування експерименту. Для пошуку компромісних рішень використаються прогнозні якісні оцінки експертів для основних складових вектора якості. За допомогою лексикографічного впорядкування варіантів здійснюється пошук раціонального складу програмної системи з урахуванням суперечливості показників вектора якості.
Ключові слова: компонентна архітектура, програмна система, компоненти повторного використання, лексикографічне впорядкування варіантів, забезпечення якості