1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Підхід до комп'ютеризації етапу оцінки і уточнення початкового переліку тематичних напрямів в національних форсайт-проектах

Підхід до комп'ютеризації етапу оцінки і уточнення початкового переліку тематичних напрямів в національних форсайт-проектах

І.В. Шостак, П.О. Кожемяко, І.В. Груздо
Анотації на мовах:


Анотация: Наведено постановку задачі комп'ютеризації етапу оцінки та уточнення вихідного переліку тематичних напрямків в національних форсайт-проектах. Описана загальна модель реалізації національного форсайт-дослідження. Наведено методи отримання експертних оцінок. В якості математичного апарату для вирішення поставленої задачі обрано метод аналізу ієрархій.


Ключові слова: форсайт-проект, методи експертних оцінок, експертні панелі, перелік тематичних напрямків, метод аналізу ієрархій