1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Контроль локальних параметрів вібрації полічастотного віброгрохоту

Контроль локальних параметрів вібрації полічастотного віброгрохоту

M.Г. Ємел’яненко, М.M. Горбань, Р.Ю. Чубукін
Анотації на мовах:

Розроблена система визначення вібраційних параметрів полічастотного гуркоту з використанням п'єзоелектричних випромінювачів як датчиків динамічних параметрів вібрації машини. Одночасна реєстрація коливань конструктивних елементів гуркоту в течії робочого циклу машини дозволяє комплексно оцінити ефективність енергетичних дій на матеріал, що просівається.
Ключові слова: вібраційний гуркіт, п'єзоефект, аналоговий комутатор, Arduino Uno, Labview